III Digital Law World Congress (2020):
“Digital rights: a new evolution of Human Rights”

22 i 23 d'octubre de 2020 ON-LINE

Amb el lema Digital rights:  a new evolution of Human Rights presentem la III edició del Digital Law World Congress, que tindrà lloc ON-LINE durant els dies 22 i 23 d’octubre de 2020, coincidint amb la celebració, el 24 d’octubre, del 75è aniversari de  la creació de Nacions Unides.

Mª Eugènia Gay Rosell
Degana de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB)
Rodolfo Tesone Mendizábal
Diputat de la Junta de Govern de l'ICAB responsable de Transformació Digital

El desenvolupament d’Internet i la societat digital ha canviat la forma en què ens relacionem, ens comuniquem i realitzem les nostres activitats socials, laborals i econòmiques, constituint una autèntica revolució i una font inesgotable d’oportunitats de progrés.

No obstant, també ha comportat determinats riscos, que suposen un repte per a la seguretat, la privacitat i la confiança en el món digital, i que han de ser afrontats a través de mesures que garanteixin els drets i llibertats de tota la ciutadania.

Es fa precís avançar per aconseguir la protecció dels drets de les persones en l’entorn digital i tecnològic en el que estem immersos, sense oblidar el caràcter globalitzat i internacional que caracteritza especialment aquest àmbit digital.

És per això que l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB),  el mes de juliol del 2018, va iniciar el Projecte de la Carta de Barcelona pels Drets de la Ciutadania en l’Era Digital, a través d’un procés participatiu i obert, que va tenir la seva primera fita durant la celebració del II Digital Law World Congress el 21 i 22 de febrer de 2019, amb la presentació del text de la Carta de Barcelona pels Drets de la Ciutadania en l’Era Digital.

En aquest moment ja ens plantegem el repte de celebrar un III Congrés aquest any 2020, coincidint amb el 75è aniversari de la creació, el 24 d’octubre de 1945, de NN.UU., organisme que ha estat determinant en l’avenç dels drets humans al s. XX.

I perquè avançar en la consecució dels drets digitals és avançar cap als Objectius de Desenvolpament Sostenible de l’Agenda 2030 de NN.UU., l’ICAB va integrar el projecte de la Carta de Barcelona pels Drets de la Ciutadania en l’Era Digital el seu Pla d’Acció per treballar en pro de la consecució d’aquells objectius.

L’ICAB, amb una trajectòria de defensa dels drets humans, defensa avui aquesta nova realitat social, la necessitat que l’ordenament jurídic s’adapti a l’entorn digital i tecnològic, amb la finalitat de garantir que la conquesta dels drets humans aconseguida al s. XX, sigui també una realitat a l’entorn digital, i l’ésser humà pugui desenvolupar amb plenitud de drets el mateix.

La ciutat de Barcelona, que històricament s’ha mostrat oberta al coneixement, a l’adaptació als canvis socials, i que en aquests moments constitueix un punt d’atracció tecnològica, ha de ser també la ciutat de referència internacional en els drets digitals.

El III Digital Law World Congress: Digital rights: a new evolution of Human Rights serà l’escenari de reflexió per avançar cap als esmentats objectius.

 

#BARCELONADIGITALRIGHTS

Entitats col·laboradores