III Digital Law World Congress (2020):
“Digital rights: a new evolution of Human Rights”

22-23 October 2020 ON-LINE

With the slogan “Digital Rights: a new evolution of Human Rights“, we are delighted to present the 3rd Edition of the Digital Law World Congress, which will take place “virtually” next 22 – 23 October, on the occasion of the celebration on the 24 October, of the 75th Anniversary UN constitution.

We shall Update the program as soon as the speakers confirm.

Borja Adsuara

Advocat, expert en Dret Digital i professor a la Universitat Villanueva de Madrid.

Arianna Akhgar Escudero

Advocada. Vocal de la Comissió de Transformació Digital de l'ICAB

Liliana Arroyo Moliner

Dra en Sociologia, investigadora de l’Institut d’Innovació Social (ESADE)

José Manuel del Pozo

Professor de Filosofia. Universitat de Girona.

Leonardo Cervera Navas

Director. European Data Protector Supervisor.

Tiziana Di Ciommo

Advocada. Vocal de la Comissió de Transformació Digital de l’ICAB.

Nicola Fabiano

President Of The Data Protection Authority, San Marino

Pablo García Mexía

Advocat.

Anna Ginès Fabrella

Professora de Dret del Treball ESADE. Directora de l'Institut d'Estudis Laborals ESADE

Ramón López de Mantaras

Professor d'Investigació del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Director de l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial.

Alessando Mantelero

Prof. Univ. Turin. Relator IA and Privacy Europe Council

Ramon Miralles

Advocat. Vocal de la Comissió de Transformació Digital de l'ICAB.

Balaji Parthasarathy

International Institute of Information Technology Bangalore

Clara Velasco Rico

Professora agregada Dret Administratiu UPF.

Ponent

Càrrec

Ponent

Càrrec

Ponent

Càrrec

Ponent

Càrrec